Chiều 16-1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Công ty Seoul Metro (Hàn Quốc) và chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Giao thông Vận tải thành phố và Công ty Seoul Metro về thiết lập quan hệ hợp tác trong việc phát triển và quản lý các cơ hội mới về đường sắt đô thị và các lĩnh vực liên quan tại Đà Nẵng.

Chiều 16-1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Công ty Seoul Metro (Hàn Quốc) và chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Giao thông Vận tải thành phố và Công ty Seoul Metro về thiết lập quan hệ hợp tác trong việc phát triển và quản lý các cơ hội mới về đường sắt đô thị và các lĩnh vực liên quan tại Đà Nẵng.