Sáng ngày 23-9, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trong các tháng còn lại. Trước đông đảo các thành phần tham dự, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tập trung vào công việc nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ của năm 2017 và chuẩn bị kế hoạch năm 2018.     

Trong tuần, (từ ngày18/9/2017 đến ngày 22/9/2017), lãnh đạo thành phố  họp UBND TP thường kỳ tháng 8/2017, làm việc với các cán bộ chủ chốt các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trong các tháng còn lại; dự hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư, chủ trì cuộc họp bàn tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” ; tham dự họp báo phát động chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”, dự Lễ vinh danh thủ khoa Đại học Đà Nẵng. Về công tác đối ngoại, trong tuần, lãnh đạo thành phố có các buổi tiếp: Đại sứ Hàn Quốc, Đoàn Ủy ban Liên lạc người gốc Lào ở nước ngoài.

Hồ sơ một cửa

Hồ sơ vừa trả: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mã số hồ sơ: 1506326291195
Cơ quan: UBND phường Bình Thuận
Ngày nộp: 25-09-2017 14:54:00
Ngày trả: 25-09-2017 16:44:00

Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập:19596153

Liên kết website