Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 47

Trong tuần 47 (từ 20/11 - 24/11/2017),  lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo về các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Đà Nẵng, Xử lý kiến nghị của cử tri liên quan đến việc đầu tư xây dựng đoạn cuối của đường Lương Thế Vinh nối với đường cắt ngang; Triển khai một số nội dung công việc liên quan đến tổ dân phố, thôn; Triển khai Nghị định 120/2017/NĐ-CP,  Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật tạm giữ, tạm giam; Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.....