Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện, các đoàn thể, sở, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện tập trung vào các khu vực, địa điểm ô nhiễm, ...

Liên kết website