Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các quận, huyện đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em; vận động xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi bạo ...

Liên kết website