Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước Đăng ngày 20-03-2018 03:56
  • Cảm hóa, giáo dục 100% số người vi phạm sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện lần đầu Đăng ngày 20-03-2018 02:15
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 11/2018 Đăng ngày 19-03-2018 10:05
  • Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bệnh viện Đà Nẵng Đăng ngày 19-03-2018 10:04
  • Treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Đăng ngày 19-03-2018 05:58
  • Phân luồng, điều tiết các loại xe sơmi rơmóoc, xe kéo rơmóoc lưu thông trên trục Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 18-03-2018 10:26
  • Từ ngày 11 đến 13-5: Cuộc thi IRONMAN 70.3, SPRINT và IRONKIDS Việt Nam năm 2018 Đăng ngày 18-03-2018 10:25
  • Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận chuyển khoáng sản trên địa bàn thành phố Đăng ngày 14-03-2018 03:14
  • Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn vay Ngân hàng Thế giới Đăng ngày 13-03-2018 07:30
  • Đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ công qua ngân hàng Đăng ngày 13-03-2018 07:27