Mời thầu Nâng cấp cơ sở và trang thiết bị Trung tâm Y tế dự phòng
Đăng ngày 04-08-2017 15:45

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng thông báo mời sơ tuyển:

- Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị.

- Công trình: Nâng cấp cơ sở và trang thiết bị Trung tâm Y tế dự phòng.

- Địa điểm: quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

- Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời sơ tuyển: Từ 8 giờ ngày 4-8-2017 đến 9 giờ ngày 14-8-2017 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (cơ sở 2), số 6 Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3833792.

- Thời điểm đóng thầu: lúc 9 giờ ngày 14-8-2017.

- Thời điểm mở thầu: lúc 9 giờ 15 ngày 14-8-2017.

- Giá trị gói thầu: 91.040.700.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ, không trăm bốn mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT.

- Loại gói thầu: Hỗn hợp.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn/hai túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.

- Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.

Các tin khác

Liên kết website