Kiến nghị doanh nghiệp

  • Thành phố nên có sản phẩm lưu niệm đặc trưng cho Đà Nẵng Đăng ngày 13-04-2017 14:47
  • Nên mở nhanh các tuyến phố chuyên doanh  Đăng ngày 13-04-2017 14:46
  • Tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường  Đăng ngày 13-04-2017 14:45
  • Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng chỉ có lỗi là chưa biết chứ không hề trốn thuế  Đăng ngày 13-04-2017 14:43
  • Hỗ trợ kinh phí và cho vay  Đăng ngày 13-04-2017 14:43
  • Đơn giá thuê đất tại các KCN  Đăng ngày 13-04-2017 14:42
  • Khói, phế thải ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động  Đăng ngày 13-04-2017 14:41
  • Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp  Đăng ngày 13-04-2017 14:40
  • Ngăn chặn hàng sản xuất chui, hàng giả, hàng nhái  Đăng ngày 13-04-2017 14:39
  • Tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh  Đăng ngày 13-04-2017 14:38

Liên kết website