ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Chính quyền Lịch công tác

 

Lịch công tác tuần 26 của Lãnh đạo UBND thành phốNgày Nội dung công tác Địa điểm

Thứ Hai 20/6

S

- 8h00 - 9h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự Đảng UBND TP.

- 9h30:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo chuyên đề về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm; tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường

PHGB, tầng 3
 
PHGB, tầng 3

 - 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189

Nha Trang

- 9h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng dự Lễ khai mạc Hội nghị Tổng kết phân giới, cắm mốc biên giới Việt – Lào.

- 11h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng tiếp Tân Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

KS Northern
Đường 3/2
P.KT 2, tầng 2

- 9h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đi công tác

Hà Nội
C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ họp triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

- 18h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đi công tác

PHGB, tầng 3
Hà Nội

- 16h30:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự gặp mặt nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

KS Sông Hàn

- 14h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng làm việc với Quận Sơn Trà về việc tổ chức chương trình Vũ hội đường phố.

- 16h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng dự tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

UBND
Quận Sơn Trà
VPTU

Thứ Ba 21/6

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự làm việc với Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (cả ngày)

HT Ba Đình

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế công tác vệ sinh môi trường

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng dự kỳ họp thứ 1 HĐND quận Thanh Khê

TTHC QTK
C

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe b/c phương án đầu tư cấp điện APEC 2017

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng họp về kinh phí phục vụ hậu cần tổ chức ABG5

- 16h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng tiếp bà Matar Santos Pais, Đại diện đặc biệt của TTK LHQ về Bạo lực đối với trẻ em

PH số 1, tầng 3
P.Khánh tiết
số 2, tầng 2

- 18h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp Đoàn công tác UBND TP Hồ Chí Minh

KS Sông Hàn

Thứ Tư 22/6

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn l/v với Đoàn công tác UBND TP Hồ Chí Minh

PHGB, tầng 3
C

- 14h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Phương án cải tạo các công trình phục vụ APEC2017.

- 17h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Tân Đại sứ Hàn quốc tại Việt Nam

PHGB, tầng 3
 
P.KT 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp đồ án quy hoạch kiến trúc

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng họp xử lý các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm

PH số 1, tầng 3

- 16h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Ngoại vụ thành phố.

- 19h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Đại hội các Hiệp hội Hàn kiều Châu Á 2016 và Đại hội doanh nghiệp Hàn Quốc Châu Á lần thứ 11

PH số 2, tầng 3
Palm Garden, Hội An

Thứ Năm 23/6

S

- 8h00 - 9h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo về nhà công sản.

- 9h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo chuyên đề về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm; tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường

VPTU
 
VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng làm việc với các ngành về Kế hoạch xây dựng thánh phố An toàn vệ sinh thực phẩm, An sinh xã hội.

- 11h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng l/việc với C.ty TNHH Ươm mầm Nhân lực VN

PHGB, tầng 3
 
P.KT 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với các cơ quan liên quan về thu tiền sử dụng đất của một số doanh nghiệp

PH số 1, tầng 3
 
C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe báo cáo về dự thảo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy.

- 18h:Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng dự Lễ khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế ĐN

VPTU
 
 
VPTU
KS Furama

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo xử lý vướng mắc công tác ĐBGT một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ

UBND quận Cẩm Lệ

- 14h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp thành phố năm 2016 (đợt 2)

PHGB, tầng 3

- 14h00-15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

PH số 1, tầng 3
 
Hiện trường
­Thứ Sáu 24/6
S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị chuyên đề về PCI của Đà Nẵng và đối thoại với doanh nghiệp

Hội trường số 3, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 02-KL/TU về xây dựng phát triển quận Ngũ Hành Sơn

UBND quận Ngũ Hành Sơn

- 8h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng dự Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế

- 9h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng dự Hội nghị của Uỷ ban MTTQVN thành phố

Cung Tiên Sơn
UBMTTQTP
C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

HT số 1, tầng 2

- 14h00 - 15h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo Kế hoạch xây dựng thành phố an ninh trật tự.

- 15h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo Chương trình An toàn giao thông

PH số 1, tầng 3
 
PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng nghe báo cáo việc đầu tư xã hội hóa của Công ty Cổ phần đầu tư LIFE

- 15h30: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng làm việc về Dự án của Quỹ Toyota

PHGB, tầng 3
 
PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố.

PH số 1, tầng 2
* Thứ Bảy, ngày 25/6/2016:

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Công an thành phố

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế

- 8h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng làm việc với Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND thành phố

- 8h00 - 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Tài chính về quy chế mua sắm tài sản tập trung tại Phòng họp số 1, tầng 3

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện điều chỉnh Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND tại Phòng họp số 1, tầng 3

* Chủ Nhật, ngày 26/6/2016:

- 8h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trường ĐH Tài chính - Kế toán tại Quảng Ngãi

- 18h30: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng dự Lễ công bố đường bay mới Đà Nẵng – Băng Cốc tại KS Mercure, KBT Đảo Xanh

 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG