ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Chính quyền Lịch công tác

 

Lịch công tác tuần 9 của Lãnh đạo UBND thành phốNgày Nội dung công tác Địa điểm
Thứ Hai 27/02
S

- 8h00: CT, các PCT dự HN tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và XD bộ máy hệ thống chính trị

VPTU

- 12h30: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  đi công tác (đến hết sáng ngày 01/3)

Khánh Hòa
C

- 14h00:  Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ,  Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo đồ án quy hoạch, kiến trúc

- 17h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam
PHGB, tầng 3
 
P.KT2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hà Nội
Thứ Ba 28/02
 
S

- 8h00: CT, các PCT giao ban TT UBND TP

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng đi công tác (cả ngày)

Hà Nội

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự  Hội nghị Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác ban hành quyết định hành chính trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Khách sạn
Sông Hàn
C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với FPT

PHGB, tầng 3
- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế bố trí chung cư
Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh giao ban công tác đối ngoại

- 16h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về Kế hoạch thực hiện NQ số 19-2017/NQ-CP; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016

HT số 1, tầng 2
PH số 1, tầng 3
Thứ Tư 01/3
S

- 9h00:  Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo đồ án quy hoạch, kiến trúc (cả ngày)

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng kiểm tra công trình XHH nhà lưu tro cốt

Hiện trường
 

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017

 

- 9h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tiến độ triển khai thực hiện một số Cụm công nghiệp trên địa bàn

- 11h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Ngân hàng thế giới về dự án năng lượng mặt trời

Trung đoàn BB971
PH số 1, tầng 3
 
P.KT2, tầng 2
C

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng kiểm tra một số công trình chậm tiến độ

Theo kế hoạch

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế và họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ

Hiện trường và TTHC Cẩm Lệ

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  làm việc tại cơ quan

PLV
Thứ Năm 02/3
S

- 8h00:  Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp về địa điểm xây dựng trụ sở A68

- 9h30:  Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với TCty Điện lực Việt Nam

PHGB, tầng 3
PH số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng họp Ban công tác Người cao tuổi

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang.

PH số 1, tầng 2
PH số 1, tầng 2
 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  làm việc tại cơ quan

PLV
C
- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý TTTU
VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp Hội đồng xét duyệt chung cư

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng nghe báo cáo công tác GPMB công trình mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

BQL Hầm đường bộ HV

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cổng Thông tin điện tử thành phố

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Phòng Kinh tế 2

HT số 1, tầng 2
 
PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  họp BCĐ triển khai NĐ 16/2015/NĐ-CP

PH số 1, tầng 2
­Thứ Sáu 03/3
S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thăm Hải đội 2 nhân ngày Biên phòng VN

Hải đội 2

- 08h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp xử lý vướng mắc GTĐB một số dự án Khu Đô thị Phước Lý

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (cả ngày)

HT Thống nhất

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo để xử lý vướng mắc tại dự án của Công ty Đệ Nhất

PH số 1, tầng 3

- 08h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  kiểm tra thực tế

Hiện trường
C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo Phương án di dời tàu thuyền khu vực Thọ Quang

PHGB, tầng 3

- 16h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Ngoại vụ về công tác chuẩn bị buổi nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp thành phố về Tuần lễ cấp cao APEC 2017

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 3
* Thứ Bảy, ngày 04/3/2017:

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế.

- 8h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng tại Trụ sở Công ty.

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  kiểm tra thực tế.
 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG