ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Chính quyền Lịch công tác

 

Lịch công tác tuần 5 của Lãnh đạo UBND thành phốNgày Nội dung công tác Địa điểm
Thứ Hai 30/01
S
Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Mồng Ba)
 
 
 
 
 
 
C
 
 
 
 
Thứ Ba 31/01
 
S

Nghỉ bù Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Mồng Bốn)

 
 
 
 
 
C
 
 
 
 
Thứ Tư 01/02
S

Nghỉ bù Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Mồng Năm)

 
 
 
 
 
C
 
 
 
 
 
 
Thứ Năm 2/2 (Mồng Sáu)
S

- 8h00: CT, các PCT gặp mặt CBCC Văn phòng UBND thành phố đầu năm

- 9h30: CT, các PCT gặp mặt thủ trưởng các cơ quan Đảng, đoàn thể, SBN, quận, huyện đầu năm

HT số 1, tầng 2

 

HT số 1, tầng 2

 
 
 
 
C

- 14h00: CT, PCT kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm đầu năm

Hiện trường

­Thứ Sáu 03/02 (Mồng Bảy)
S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự Lễ ra quân sản xuất đầu năm

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm

Hiện trường

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

* Thứ Bảy, ngày 04/02/2017 (Mồng Tám)

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên kiểm tra thực tế.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG