Hồ sơ một cửa

Hồ sơ vừa trả: Xác nhận sơ yếu lý lịch
Mã số hồ sơ: 1501065013325
Cơ quan: UBND phường Thuận Phước
Ngày nộp: 27-07-2017 00:29:00
Ngày trả: 27-07-2017 00:30:00

Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập:14311769

Liên kết website