Ban xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Gửi
Xem với cỡ chữ

- Địa chỉ: Tầng 18, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Tp Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điện thoại: 0236-3886243/3810054. Fax: 0236-3810056.

- Website:  http://ipc.danang.gov.vn/. Email: ipc@danang.gov.vn.

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng (IPC ĐÀ NẴNG) thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, là cơ quan xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài vào TP Đà Nẵng, có nhiệm vụ hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thiết lập và triển khai dự án tại thành phố.

IPC Đà Nẵng cung cấp cho nhà đầu tư các dịch vụ đảm bảo chất lượng, là cầu nối giữa nhà đầu tư với Chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng (IPC Danang) hoạt động theo cơ chế "một cửa liên thông" nhằm xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu:

- Quảng bá cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư vào Đà Nẵng

- Hỗ trợ nhà đầu tư thành lập và triển khai dự án thuận lợi

-  Tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm cải thiện môi trường đầu tư

Nhiệm vụ:

-  Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về kinh tế-xã hội của thành phố

-  Tư vấn cho nhà đầu tư về pháp luật, tài chính và những lĩnh vực khác liên quan đến đầu tư

-  Đầu mối liên lạc với các sở, ban, ngành liên quan về vấn đề đất đai và cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện dự án đầu tư

-  Hỗ trợ nhà đầu tư xin chấp nhận về chủ trương và các giấy phép thành lập và triển khai dự án theo quy định

-  Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư, hội chợ và triển lãm

- Tổ chức các lớp đào tạo về pháp luật và các kỹ năng liên quan đến đầu tư và kinh doanh

Cơ chế "một cửa liên thông"

-  Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký dự án đầu tư và thành lập công ty

-  Cung cấp các hỗ trợ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư để thành lập và triển khai dự án đầu tư

IPC Đà Nẵng là đối tác tin cậy của nhà đầu tư từ khi khởi đầu dự án và luôn đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình đầu tư dự án tại Đà Nẵng

hông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:  Mr. Lê Cảnh Dương

Phó Giám đốc: Ms. Huỳnh Liên Phương

Các phòng ban chuyên  môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Phòng Tổ chức - Hành chính

0914 025 996

02

Phòng Xúc tiến dự án

0905 931 377

03

Phòng Hợp tác đầu tư

0914 251 181

04

Phòng Thông tin

0905 000 555

 

Liên kết website