Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Thêm hai dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng  Đăng ngày 09-02-2018 09:48
  • Thu hút đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao Đăng ngày 02-02-2018 14:09
  • Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) muốn đầu tư hơn 100 triệu USD vào Khu du lịch Xuân Thiều Đăng ngày 30-01-2018 02:25
  • Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 29-01-2018 10:29
  • Đà Nẵng và Ngân hàng Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) ký kết hợp tác Đăng ngày 29-01-2018 08:54
  • Công ty Siemens Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 26-01-2018 09:26
  • Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư sản xuất cáp và các sản phẩm liên quan đến ngành tàu thủy tại KCN Hòa Khánh Đăng ngày 12-01-2018 10:31
  • Chú trọng nguồn lực đầu tư phát triển bền vững cho Sơn Trà Đăng ngày 05-01-2018 22:13
  • Đà Nẵng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Đăng ngày 16-12-2017 01:20
  • 5 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Đăng ngày 15-12-2017 11:05