Tin tức sự kiện

  • 55 tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ Châu Âu sẽ tham dự triển lãm tại Đà Nẵng Đăng ngày 23-03-2018 08:19
  • Hoàn thiện mô hình sống độc lập cho trẻ khuyết tật trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng             Đăng ngày 23-03-2018 07:52
  • “Sẵn sàng ứng phó với thời tiết, hành động thông minh với khí hậu” Đăng ngày 23-03-2018 04:29
  • Đề xuất nâng cấp đường bay thuê chuyến Đà Nẵng – Hokkaido thành thường kỳ Đăng ngày 23-03-2018 00:55
  • Tổng kết mô hình phường làm tốt công tác xã hội với trẻ em Đăng ngày 23-03-2018 00:51
  • Phần Lan chia sẻ giải pháp xây dựng thành phố thông minh Đăng ngày 22-03-2018 04:39
  • Đà Nẵng xếp thứ nhì bảng xếp hạng PCI 2017 Đăng ngày 22-03-2018 03:43
  • Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghệ cao và quy hoạch đô thị với Phần Lan Đăng ngày 22-03-2018 01:22
  • Tăng cường phát triển các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Đăng ngày 22-03-2018 01:19
  • Lãnh đạo thành phố muốn được nghe đề xuất, hiến kế của thanh niên Đăng ngày 21-03-2018 15:05