Thông tin báo chí

  • Yêu cầu phản hồi thông tin báo chí đăng tải từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2017 Đăng ngày 18-09-2017 16:21
  • Thông tin báo chí tuần 37 (từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017) Đăng ngày 18-09-2017 16:08
  • Thông tin báo chí ngày 12/9 Đăng ngày 13-09-2017 08:58
  • Thông tin báo chí tuần 36 (từ ngày 05/9/2017 đến ngày 08/9/2017) Đăng ngày 11-09-2017 11:12
  • Thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và tình hình KT-XH tháng 8 năm 2017 Đăng ngày 08-09-2017 15:45
  • Thông tin báo chí về việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm Đăng ngày 06-09-2017 13:54
  • Yêu cầu phản hồi thông tin báo chí đăng tải từ ngày 15 đến ngày 19/8/2017 Đăng ngày 06-09-2017 08:19
  • Báo cáo của UBND thành phố về Quy hoạch Tổng thể phát triển Sơn Trà Đăng ngày 05-09-2017 10:12
  • Thông tin báo chí tuần 35 (từ ngày 28-8 đến ngày 1-9) Đăng ngày 01-09-2017 16:55

Liên kết website