Chính sách mới

  • Kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 65 tuổi với một số vị trí công tác
  • Giảm lãi suất cho vay học sinh, sinh viên còn 6,6%/năm
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2015

Liên kết website