Doanh nghiệp - thị trường

  • Tổ chức chương trình đồng hành “Tài năng và Cơ hội công nghệ thông tin 2017- IT Talent 2017” Đăng ngày 09-05-2017 09:52
  • Khai trương tàu RV. Han Princess - du thuyền đẳng cấp tiêu chuẩn 5 sao Đăng ngày 06-05-2017 09:43
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin Đăng ngày 29-03-2017 18:05