Tin tức - Sự kiện

  • Phát huy tiềm năng của công nghệ bức xạ trong phát triển kinh tế - xã hội Đăng ngày 23-11-2017 16:01
  • Tăng cường vai trò, vị trí của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đăng ngày 23-11-2017 16:00
  • Công tác cựu chiến binh góp phần bảo đảm sự đồng thuận xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân Đăng ngày 23-11-2017 15:44
  • Bổ nhiệm ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Đăng ngày 23-11-2017 09:44
  • 26 tác phẩm được trưng bày trong Triển lãm Chủ đề “Lụa truyền thống và hiện đại” Đăng ngày 23-11-2017 09:20
  • Khai mạc Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2017 Đăng ngày 23-11-2017 09:16
  • Tỉnh Champasak (Lào) hỗ trợ  10.000 USD khắc phục hậu quả thiên tai Đăng ngày 23-11-2017 09:16
  • Hội thảo các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đăng ngày 22-11-2017 23:50
  • Đà Nẵng – Champasak (Lào) trao đổi kinh nghiệm kiểm tra Đảng Đăng ngày 22-11-2017 18:37
  • Hoàn thành trọng trách của thành phố đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC Đăng ngày 21-11-2017 22:03