Tin tức - Sự kiện

  • Chủ tịch nước gửi thư biểu dương Đà Nẵng tổ chức thành công APEC Đăng ngày 21-11-2017 18:57
  • Nhật Bản hỗ trợ xây dựng mô hình chuỗi giá trị thủy sản  Đăng ngày 20-11-2017 23:39
  • Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hỗ trợ 300 triệu đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ Đăng ngày 20-11-2017 17:08
  • Cắt giảm 25 - 36% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cơ bản Đăng ngày 20-11-2017 16:53
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần 46 Đăng ngày 20-11-2017 11:27
  • Từ 22 đến 24-11: Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” tại Đà Nẵng Đăng ngày 18-11-2017 23:58
  • Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới Đăng ngày 18-11-2017 23:31
  • Đà Nẵng nhân rộng dự án Nhà vệ sinh cộng đồng - “Thoải mái như ở nhà”  Đăng ngày 18-11-2017 08:51
  • Khai mạc “Liên hoan làng nghề truyền thống xứ Quảng năm 2017” Đăng ngày 18-11-2017 08:51
  • Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giám sát và phản biện xã hội Đăng ngày 17-11-2017 08:40