Tin tức - Sự kiện

  • Công bố bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
  • Năm 2015 được chọn là Năm Văn hoá-Văn minh đô thị
  • Tập huấn tăng cường tính chuyên nghiệp trong thực hành nghề y
  • Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận kỷ vật chiến tranh
  • Đà Nẵng khởi động dự án "100 thành phố có khả năng chống chịu"
  • Tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp
  • Ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố hoàn thành 15/15 chỉ tiêu thi đua
  • Đà Nẵng là hình mẫu về triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính
  • Cần giải pháp lâu dài cho các tranh chấp trong khu vực Biển Đông
  • Tăng cường hợp tác đầu tư thương mại với doanh nghiệp Thụy Sỹ