Tin tức - Sự kiện

  • Phân nhóm các doanh nghiệp để quản lý tốt hơn
  • Gặp mặt cuối năm với khối nhân viên Việt Nam làm việc cho các văn phòng, tổ chức nước ngoài
  • Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội
  • Năm 2013, Việt Nam xuất siêu 863 triệu USD
  • Nghiên cứu mô hình hỗ trợ thanh niên, sinh viên lập thân, lập nghiệp
  • Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
  • Trao đổi thông tin về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam – Lào
  • Thành lập Tổ công tác về biến đổi khí hậu
  • Giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động
  • Tăng cường giám sát thực hiện 7 chủ trương lớn của thành phố