Sáng 13-12, UBND thành phố chủ trì tổ chức diễn đàn đối thoại với đại diện các tầng lớp phụ nữ thành phố về “Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” năm 2017 dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, và bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LTPN) thành phố.

Sáng 13-12, UBND thành phố chủ trì tổ chức diễn đàn đối thoại với đại diện các tầng lớp phụ nữ thành phố về “Phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” năm 2017 dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, và bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LTPN) thành phố.