Sáng ngày 20-9, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì phiên họp thứ 9 Ủy ban Quốc gia APEC 2017 nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11. Phiên họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan. Về phía thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và đại diện lãnh đạo các sở Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao, Công an và Văn phòng UBND thành phố.

Sáng ngày 20-9, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì phiên họp thứ 9 Ủy ban Quốc gia APEC 2017 nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11. Phiên họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan. Về phía thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và đại diện lãnh đạo các sở Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao, Công an và Văn phòng UBND thành phố.

Hồ sơ một cửa

Hồ sơ vừa trả: Đăng ký khai sinh (kể cả trường hợp trẻ em bị bỏ rơi)
Mã số hồ sơ: 1505899834403
Cơ quan: UBND phường Thuận Phước
Ngày nộp: 20-09-2017 16:29:00
Ngày trả: 20-09-2017 17:30:00

Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập:19228101

Liên kết website