Sau thành công của Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững năm 2016, với sự tham gia của 400 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hội đồng Doanh nghiệp vì sự ...

Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập:12088159

Liên kết website