Ngày 17-10, tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn thị trưởng thành phố Mizunami và Hội Phúc lợi xã hội Senjukai (Nhật Bản), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ mong muốn thành phố Mizunami và Hội Phúc lợi xã hội Senjukai tiếp tục hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch và trao đổi văn hóa với thành phố Đà Nẵng.

Ngày 19-10, UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.