Khai mạc kỳ họp thứ 4 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-07-2017 14:33