Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 27-07-2017 14:44