Phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam trong dự án khơi thông sông Cổ Cò
Đăng ngày 09-03-2018 08:31

Các hạng mục đầu tư của dự án khơi thông sông Cổ Cò bao gồm: nạo vét lòng sông; kè gia cố dọc sông; cải tạo cảnh quan các tuyến đường ven sông; nâng cấp cầu Biện để đảm bảo tĩnh không cho thuyền du lịch. Đây là thông tin từ cuộc họp ngày 9-3, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì nghe báo cáo tình hình triển khai các hạng mục của dự án.

Theo báo cáo, hạng mục nạo vét lòng sông gồm hai phân đoạn, phân đoạn 1 từ sông Vĩnh Điện đến cầu Biện, hiện do Công ty Cổ phần Địa Cầu thực hiện nạo vét tôn tạo cảnh quan và khơi thông; phân đoạn 2 từ khu vực cầu Biện đến giáp ranh giới Quảng Nam, cát nạo vét được bơm hút đến đắp cho 3 khu vực là vệt sử dụng đất ven sông Cổ Cò tại khu vực phía Nam dự án Khu đô thị FPT Đà Nẵng, dự án Khu tái định cư Đông Hải và dự án Khu tái định cư Tân Trà. Đối với hạng mục kè gia cố dọc sông, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục liên quan đến “kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Cổ Cò đoạn từ cầu Biện đến Khu đô thị FPT Đà Nẵng”, hiện Ban Quản lý đang lập kế hoạch triển khai thực hiện. Đối với dự án của các nhà đầu tư thì phần kè này do các nhà đầu tư triển khai thực hiện.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị liên quan tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì thực hiện việc rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan đến dự án khơi thông sông Cổ Cò từ quy mô nạo vét lòng sông, xây dựng bờ kè, đến đề xuất nguồn vốn thực hiện, kế hoạch thực hiện. Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát quá trình thực hiện quy hoạch, tiến độ các dự án dọc hai bên bờ sông Cổ Cò, từ đó đề xuất các phương án bổ sung để hoàn chỉnh quy hoạch; đồng thời, tiến hành rà soát hồ sơ thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông đảm bảo đồng bộ với quy hoạch, trên tiêu chí những phần thuộc các dự án sẽ do nhà đầu tư thực hiện. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra, đề xuất giải pháp lập lại trật tự hoạt động nạo vét lòng sông đoạn đi qua địa phận Đà Nẵng theo đúng quy định. Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị được giao gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 25-3-2018 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31-3-2018.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn, sự phối hợp đồng bộ giữa hai địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai dự án. Vì vậy, Phó Chủ tịch đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc rà soát lại các chỉ đạo của thành phố và tỉnh Quảng Nam liên quan đến dự án khơi thông sông Cổ Cò, làm rõ ranh giới và trách nhiệm của mỗi bên nhằm tránh tình trạng bị chồng lấn khi triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Văn phòng UBND thành phố sắp xếp lịch làm việc giữa UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai dự án Khơi thông sông Cổ Cò nhằm có sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT