Gặp mặt Đoàn đại biểu thành phố tham dự Đại hội toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm vụ 2019-2024
Đăng ngày 13-09-2019 11:21

Sáng 13-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu MTTQVN thành phố tham dự Đại hội toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm vụ 2019-2024. 

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức trong các ngày 18, 19 và 20-9 tại Hà Nội, sẽ có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức. Trong số 999 đại biểu chính thức, có 332 đại biểu đương nhiên; 536 đại biểu cử và 131 đại biểu chỉ định. Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng có 13 đại biểu chính thức, trong đó có 7 đại biểu đương nhiên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi gặp mặt

Số đại biểu nữ là 326 người, chiếm trên 32%. Đại biểu là người ngoài Đảng là 497 người (49,74%), đại biểu là dân tộc thiểu số là 281 người (28,13%); đại biểu các tôn giáo là 192 người (19,22%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 25 người (2,5%); đại biểu là các nhà doanh nghiệp: 84 người (8,45%); 235 người đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tương đương 23,5%; 74% đại biểu có trình độ Đại học trở lên, trong đó có 18 Giáo sư, 36 Phó Giáo sư, 84 Tiến sĩ, 136 thạc sĩ…

Với Chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội sẽ đề ra 5 chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm: Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở các cấp thành phố được thực hiện chặt chẽ trên cơ sở thống nhất hành động của tổ chức mặt trận. Công tác tuyên truyền Đại hội, chủ trương đại đoàn kết dân tộc và vị trí, trách nhiệm của MTTQVN trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thực hiện với nhiều hình thức, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Thành phố đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về lợi ích của cộng đồng, vận động xây dựng và trao tặng nhà đại đoàn kết; tổ chức Liên hoan văn nghệ các tôn giáo, tín ngưỡng thành phố năm 2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chính vì vậy, các đại biểu thành phố tham gia Đại hội toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm vụ 2019-2024 sẽ đại diện các tầng lớp xã hội nhân dân thành phố đóng góp những ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, vì mục tiêu đất nước ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư đề nghị các đại biểu sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng hoạt động và kết quả Đại hội đến các tầng lớp nhân dân, MTTQVN các cấp nhằm tiếp tục tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài, cùng đồng tâm cống hiến trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT