20-9: Vận hành thử công trình Bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh (giai đoạn 1)
Đăng ngày 19-09-2019 09:38

Ngày 17-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 6290/UBND-SGTVT về công tác vận hành thử công trình Bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh (giai đoạn 1). Theo đó, thời điểm vận hành thử công trình bắt đầu từ 20-9, thời gian giữ xe khi vận hành thử từ 6h30 đến 19h tất cả các ngày trong tuần.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Công ty Quản lý cầu đường và nhà thầu thực hiện công tác vận hành thử công trình. Đồng thời, tiến hành bổ sung các hạng mục camera an ninh, bảng tên công trình, đồng hồ nước, bàn ghế, máy in, kết nối internet, bảng led... để phục vụ công tác vận hành bãi đỗ xe.

Sau khi kết thúc thời gian vận hành thử, Công ty Quản lý cầu đường thực hiện vận hành thí điểm công trình trong thời gian 1 năm (khai thác dịch vụ 24/24h, có thu phí) làm cơ sở để đánh giá, điều chỉnh định mức quản lý vận hành và xây dựng Đề án quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông để tổ chức đấu thầu khai thác công trình. 

Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị xây dựng phương án cấm đậu đỗ xe trên các tuyến đường trong phạm vi bán kính khoảng 250m khu vực xung quanh công trình nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, đồng thời tạo thói quen và thu hút người dân sử dụng dịch vụ bãi đỗ xe.

Sở Tài chính phối hợp các sở Công thương, đơn vị liên quan thẩm định phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt trước 20-12.

CÔNG TÂM
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT