Chặng đường 5 năm phát triển của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đăng ngày 20-09-2019 07:20

Nhiệm kỳ vừa qua (2013 -2018), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành phố Đà Nẵng không ngừng phát triển về cả quy mô và chất lượng hoạt động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chiều mai, 20-9, Hiệp hội DNNVV sẽ tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm  đề ra hướng phát triển tiếp theo cho Hiệp hội, đáp ứng nhu cầu của hội viên và cộng đồng DN, chung tay vào sự phát triển chung của thành phố.

Sát cánh cùng hội viên

Trong những năm qua, Hiệp hội DNNVV luôn là ngôi nhà chung của cộng đồng DNNVV thành phố. Thường trực Hiệp hội đã hội ý, tọa đàm, thu thập ý kiến của các DN hội viên nhằm kiến nghị, đề xuất lên Quốc Hội, Chính phủ và lãnh đạo thành phố về những giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Để các DNNVV tiếp cận và vay vốn từ Quỹ đầu tư và phát triển của thành phố, thành phố quyết định thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Hiệp hội đã vận động DN hội viên tham gia góp vốn của Quỹ bảo lãnh 2,2 tỷ đồng, đề xuất cho DN vay vốn gần 40 tỷ đồng.


Hiệp hội DNNVV Việt Nam phối hơp Hiệp hội DNNVV Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Kết nối doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc mang chủ đề "Kết nối - Hợp tác - Phát triển". Ảnh: CÔNG TÂM

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, Hiệp hội còn tham gia đóng góp ý kiến và vận động DN tham gia thực hiện chính sách pháp luật. Cụ thể, các DN hội viên đã tham gia đánh giá thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; tham gia đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội của Đảng toàn quốc lần thứ XII; tham gia đóng góp ý kiến tại các tọa đàm, hội thảo của thành phố;...

Với sự hướng dẫn, đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Hiệp hội đã tham gia góp ý, điều chỉnh bổ sung sửa đổi các quyết định, nghị quyết về việc hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiệp hội cũng nhiều lần phối hợp với Sở, Ban, Ngành trong việc tham gia góp ý các đề án chuyên ngành, kế hoạch triển khai các dự án. Phối hợp với ngành thuế tổ chức tọa đàm, hội thảo phổ biến luật và những chính sách mới về thuế, vận động các DN và hội viên thực hiện đúng luật.

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV cho biết, Hiệp hội luôn tích cực phối hợp với các đơn vị của thành phố để tuyên truyền pháp luật đến DN hội viên. Đồng thời, Hiệp hội luôn kịp thời triển khai các kế hoạch của Chính phủ, thành phố để DN có kế hoạch hoạt động đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Tháng 3-2018, Hiệp hội thành lập Công ty TNHH MTV Trung tâm hỗ trợ và phát triển DNNVV thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần đầu tư Cụm công nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng nhằm kịp thời tư vấn, hỗ trợ cộng đồng DNNVV và các hoạt động của DN.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm hỗ trợ và phát triển DNNVV thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị; tổ chức chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý; tư vấn hỗ trợ DN làm hồ sơ vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ bảo lãnh DNNVV thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, Trung tâm cũng hỗ trợ tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của thành phố. Chương trình “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng” đã hoàn thành được giai đoạn 1.


Hiệp hội DNNVV tập trung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn lao động

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu, kết nối các DN, Hiệp hội còn tập trung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Các chương trình liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV được Hiệp hội tổ chức thực hiện hằng năm. Nội dung chính của các khóa đào tạo này bao gồm: bồi dưỡng nghiệp vụ về soạn thảo hợp đồng kinh tế, quản trị hành chính, công nghệ thông tin. Ngoài ra, Hiệp hội tổ chức các khóa đào tạo nâng cao như đào tạo giám đốc chuyên nghiệp, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật thanh tra;...

Về hỗ trợ pháp lý cho DN, Hiệp hội phối hợp với Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao công bố Đề án “Nâng cao năng lực cho DNNVV trong việc tiếp cận thông tin về đất, xây dựng và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”. Đề án hướng đến nâng cao năng lực cho cộng đồng DNNVV Đà Nẵng trong việc tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính, góp phần cải thiện chỉ số thành phần về tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp, hướng đến tính bền vững của chỉ số PCI thành phố.

Hoạt động hợp tác với các tổ chức và DN nước ngoài cũng được Hiệp hội quan tâm, tăng cường kết nối, xúc tiến. Hiệp hội đã đón tiếp đoàn công tác của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nepal, Canada, Newzeland,... Tại buổi gặp, các bên đã trao đổi thông tin trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, công nghệ cao, vốn đầu tư,... Qua đó, tìm kiếm cơ hội hợp tác cho DNNVV trên địa bàn thành phố.

Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ qua (2013 – 2018), Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Phạm Bắc Bình cho biết, qua 5 năm hoạt động, phương châm “Đoàn kết, dân chủ và trí tuệ vì sự phát triển bền vững của các DNNVV thành phố Đà Nẵng” là cơ sở quan trọng để Hiệp hội triển khai các hoạt động, xây dựng và phát triển Hiệp hội ngày càng vững mạnh. Từ đó, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày được nâng cao, khẳng định vị thế của Hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.


Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh trao tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho Hiệp hội DNNVV thành phố. Ảnh: NGÔ HUYỀN

Với kết quả đạt được trong các năm qua, Hiệp hội đã được Thủ tướng, UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị khen tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 Cờ thi đua, 01 bằng khen của Chính phủ; 04 cờ thi đua, 04 bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 13 bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam.

THANH THẢO - THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT