Cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Đăng ngày 24-11-2020 13:50

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, trong những năm qua, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hướng đến sự hài lòng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.


Video: Cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Với những nỗ lực không ngừng của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực; sự hài lòng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố đáng sống, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, hoạt động trên địa bàn thành phố.

HỘI AN - THẾ VINH - THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT