Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài
Đăng ngày 27-05-2022 05:15, Lượt xem: 170

Đây là chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước vào chiều 26-5.

Hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội ngày càng được tăng cường, đúng trọng tâm, trọng điểm

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác thanh tra kinh tế - xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, xử lý nhiều vụ việc, thu hồi kịp thời tài sản, tiền sai phạm cho nhà nước;…

Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 35 văn bản chỉ đạo, trong đó có 3 Kế hoạch rà soát, giao Ban Nội chính Thành ủy ban hành 12 văn bản theo hướng dẫn; phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát 884 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.

Tổng số cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành tại địa phương, tổng số kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao địa phương xử lý là 4 cuộc; tổng số cuộc kiểm toán và kiến nghị xử lý do Kiểm toán Nhà nước tiến hành tại địa phương (hoặc Kiểm toán Nhà nước kiến nghị địa phương xử lý) là 21 cuộc.


Quang cảnh Hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy và các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật đối với 33 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Song song đó, UBND thành phố đã quyết định thành lập 3 tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính, dự án đầu tư xây dựng, dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, bản án. Nhờ đó, nhiều dự án kịp thời được tháo gỡ, tiếp tục triển khai sau thời gian dài đóng băng do vướng mắc trong các kết luận, bản án, qua đó góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố.

Việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra được thực hiện thường xuyên và ngày càng hiệu quả, nhất là đối với thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần làm minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân còn chậm; một số kết luận thanh tra còn chung chung, mới tập trung vào việc thu hồi về kinh tế, chưa làm rõ tính chất, mức độ sai phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sai phạm, kiến nghị xử lý chưa rõ ràng, cụ thể;..

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan liên quan trong công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc Công văn số 555-CV/TU ngày 7/5/2021 của Ban Thường Thành ủy về việc thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tự rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hằng năm. Ngay trong chính từng cơ quan, đơn vị phải tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị tồn đọng để có biện pháp xử lý, khắc phục nhằm hoàn thành sớm nhất việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cấp ủy, chính quyền tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm toán từ năm 2021 trở về trước chưa thực hiện. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện các kiến nghị. Định kỳ ngày 25 tháng cuối hằng quý, phải báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Nội chính Thành ủy), trong đó giải trình rõ nguyên nhân và đề xuất cụ thể giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm toán; khẩn trương xử lý đối với các trường hợp chưa thực hiện, hoặc đã thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm, nhưng tự xác định đơn vị không có nội dung sai phạm, chỉ yêu cầu các cá nhân liên quan rút kinh nghiệm.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian đến, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đây là chức năng, nhiệm vụ mới, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm.

Vì vậy, Ban Nội chính Thành ủy phải khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; trong đó, lưu ý đưa nội dung rà soát thanh tra kinh tế - xã hội vào nội dung Quy định này.

 “Sau khi Quy định được ban hành, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán nói riêng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

THỦY THANH

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác