Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp phát động ký kết giao ước thi đua năm 2023
Đăng ngày 17-03-2023 17:19, Lượt xem: 128

Ngày 17-3, Khối Thi đua các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, yêu  nước năm 2022 và phát động ký kết giao ước thi đua năm 2023. Trong thời gian qua, các đơn vị trong Khối thi đua đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hoá của Việt Nam và của thành phố Đà Nẵng đến với đối tác, bạn bè trong và ngoài thành phố.

Bám sát chủ đề năm 2022 của thành phố là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; trong năm 2022, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong Khối Thi đua XH, XH-NN đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua năm 2022 trong công chức, viên chức, người lao động và hội viên.

Nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hay, sáng tạo đã thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia.

Toàn cảnh hội nghị

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, bám sát chủ đề năm 2022 của thành phố Đà Nẵng, các đơn vị trong Khối thi đua nỗ lực, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm và các chỉ tiêu đăng ký thi đua đã đề ra, giữ vững sự ổn định, duy trì nề nếp hoạt động thường kỳ. Đồng thời, chủ động, tích cực tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thông tin, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hoá, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và của thành phố Đà Nẵng đến với đối tác, bạn bè trong và ngoài thành phố; thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, nhà hảo tâm và khách du lịch quốc tế.

Hoạt động của các đơn vị trong Khối Thi đua đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đơn vị trong Khối Thi đua đã thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, tinh gọn và hoạt động có hiệu quả.

Phát động ký kết giao ước thi đua năm 2023

Trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát động tại “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” của thành phố Đà Nẵng, Khối thi đua XH, XH-NN tập trung triển khai và hưởng ứng các phong trào thi đua trọng điểm, các cuộc vận động lớn do Trung ương, thành phố, các đơn vị phát động, tiêu biểu như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung ta vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua thực hiện Chương trình chuyển đổi số; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, khuyến khích, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tích cực, xuất sắc trong các phong trào; tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị trong Khối thi đua, nhất là trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác