Tăng cường xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi
Đăng ngày 10-06-2023 06:31, Lượt xem: 151

UBND thành phố ban hành Công văn số 2714/UBND-SNN ngày 29-5-2023 giao các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2286/BNN-TL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và Công văn số 499/TL-BVCT của Tổng cục Thủy lợi về việc tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và xử lý các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác giải tỏa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình vi phạm và xử lý vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn; công khai tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm công trình thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quy định của giấy phép theo quy định của pháp luật về thủy lợi; có ý kiến về hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.

 UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của các khu đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, nước thải sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi xả vào công trình thủy lợi. Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu, xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất, xả nước thải trái quy định trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu có trách nhiệm thực hiện trách nhiệm bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình ô nhiễm chất lượng nước, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tổ chức cắm mốc bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác giải tỏa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác