Công văn số 9872/UBND-QLĐTh ngày 23/11/2012 của UBND thành phố v/v xử lý thoát nước, chống ngập úng tại khu vực Hồng Phước- tổ 61 Hòa Khánh Bắc
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác