Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống
Đăng ngày 19-05-2017 08:16

Với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đà Nẵng đã đầu tư cho nghiên cứu khoa học; theo đó, nhiều tiến bộ KH&CN đã được áp dụng hiệu quả trong sản xuất và đời sống.
 

                                                              Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ngành tham quan mô hình nấm linh chi tại                                                                                Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng.

Bằng việc hình thành Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH), Đà Nẵng có điều kiện để nghiên cứu và chuyển giao các đề tài cho bà con nông dân. Năm 2016, Trung tâm CNSH đã hoàn thiện các mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu; mô hình sản xuất hoa chậu, hoa thảm; hoàn thiện quy trình nhân giống, sản xuất lan hồ điệp và Mokara theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu, tuyển chọn một số giống nấm ăn và nấm dược liệu thích nghi với điều kiện khí hậu tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Trung tâm CNSH còn triển khai nhiều dự án sản xuất nấm linh chi thương phẩm, sản xuất giống và trồng thương phẩm nấm sò, sản xuất thử nghiệm cúc giống vàng hòe..., qua đó ứng dụng hiệu quả tại các hộ nông dân vùng dự án...

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm CNSH cho biết, Trung tâm CNSH đang tập trung cung cấp giống nấm bào ngư và linh chi cho các hợp tác xã (HTX) sản xuất nấm trên địa bàn; cung cấp giống hoa cúc các loại, hoa đồng tiền nuôi cấy mô cho thị trường; cung cấp cây giống rau, củ, quả cho các vùng rau của huyện Hòa Vang, các HTX, tổ hợp tác và người dân trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hợp tác, phối hợp với các đơn vị liên quan đưa sản phẩm KH&CN ra thị trường, đưa công nghệ đến với người dân.

Cuối tháng 3-2017, UBND thành phố ban hành kế hoạch về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, thành phố sẽ triển khai và ứng dụng rộng rãi, hiệu quả CNSH vào lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, công nghiệp chế biến, y dược, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; sản xuất được một số sản phẩm tạo ra từ ứng dụng CNSH; đầu tư, xây dựng Trung tâm CNSH Đà Nẵng trở thành đơn vị nghiên cứu mạnh về CNSH và phát triển Trung tâm CNSH Đà Nẵng thành Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNSH phục vụ nông nghiệp và y dược cho các tỉnh Nam Trung bộ.

Để đạt được mục tiêu này, trước mắt, Trung tâm CNSH cho biết, sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, hiệu quả CNSH vào sản xuất và đời sống; trong đó, hướng vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và y dược, nhất là việc sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, sạch bệnh; tối ưu hóa năng suất, chất lượng cây trồng nông, lâm nghiệp; sản xuất các chế phẩm sinh học dùng trong bảo vệ cây trồng, vật nuôi, bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản.

Đối với lĩnh vực y dược, sẽ phối hợp với các đơn vị nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật y sinh học phân tử trong chẩn đoán, điều trị bệnh và phòng bệnh cho nhân dân; nghiên cứu ứng dụng và phát triển một số vùng dược liệu...

Trong thời gian tới, Sở KH&CN đã có kế hoạch ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật trong các lĩnh vực nông nghiệp đô thị như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm...; phát triển các mô hình, dự án nghiên cứu, thử nghiệm các quy trình công nghệ giống cây trồng, vật nuôi mới với địa phương, triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Có thể thấy, hoạt động phát triển và ứng dụng CNSH trong sản xuất và đời sống của ngành KH&CN thành phố thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nhất là giải quyết được những bức xúc của thực tiễn như giống, quy trình sản xuất, dịch bệnh..., góp phần chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo Báo Đà Nẵng