Công văn số 9669/UBND-QLĐTh ngày 20/11/2012 của UBND thành phố v/v tăng cường công tác kiểm tra khai thác cát trên sông Tứ Câu
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác