Đà Nẵng tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Đăng ngày 17-07-2017 08:43

UBND thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo đó, kể từ khi triển khai thi hành Luật đến nay, tổng số vụ vi phạm hành chính qua các năm bị phát hiện 160.696 vụ và số vụ đã bị xử phạt 156.207 với 157.945 đối tượng bị xử phạt. Tổng số tiền phạt thu được là hơn 252 tỷ đồng. Các lĩnh vực xảy ra nhiều hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố bao gồm: xây dựng; giao thông đường bộ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; môi trường; thương mại; du lịch…

Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp, đa số các vụ việc vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng cơ sở pháp lý, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; ý thức chấp hành pháp luật về XLVPHC của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố ngày càng tốt hơn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại địa phương.

Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính: Do hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; một số cá nhân, tổ chức tuy đã nắm bắt được các quy định của pháp luật nhưng vì lợi ích cá nhân vẫn cố tình vi phạm; các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bên cạnh đó việc bố trí nhân lực thực hiện công tác XLVPHC tại các đơn vị, địa phương còn mỏng, nên đôi khi việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính chưa kịp thời, hiệu quả. Hơn nữa, quy định pháp luật về XLVPHC còn nhiều hạn chế, thiếu tính khả thi khi áp dụng vào thực tế nên một số hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn nhưng không xử lý được.

Thanh Trần