Công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Đăng ngày 25-05-2018 01:31

Chiều 24-5, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh trao bằng khen của UBND thành phố cho 3 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nằm trong chương trình điều tra thống kê quốc gia, định kỳ 5 năm tổ chức 1 lần, nhằm thu thập các thông tin số lượng và chất lượng về các cơ sở kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp và các sơ sở tôn giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước, các bộ ngành, địa phương. Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, đối tượng điều tra đa dạng, thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu… Theo kết quả sơ bộ, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng đã tiến hành thu thập thông tin của hơn 14.000 doanh nghiệp, gần 1.200 cơ sở hành chính, sự nghiệp, 312 cơ sở tôn giáo và 75.500 hộ kinh doanh cá thể. Ở khối doanh nghiệp, tiến hành thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra 59 doanh nghiệp Nhà nước, 331 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hơn 13.800 doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động trong tất cả các lĩnh vực; đồng thời thu thập thông tin hơn 13.700 phiếu chuyên ngành và 20 Chi nhánh văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Kết quả điều tra là cơ sở đánh giá sát thực kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời làm căn cứ cho việc đề ra định hướng và các biện pháp thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh trong thời gian tới, các sở ngành cần phối hợp nghiên cứu rà soát, điều chỉnh bổ sung các chính sách quy hoạch, tính toán các chỉ tiêu GDP, đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp… và đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của thành phố.

CÔNG TÂM