Phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, là người đại diện xứng đáng của nhân dân
Đăng ngày 12-07-2018 19:12

Sau 04 ngày làm việc, chiều ngày 12-7, Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc. HĐND thành phố đã thống nhất những vấn đề cơ bản, các chủ trương mang tầm vĩ mô của thành phố và các giải pháp căn cơ để thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Kỳ họp cũng đã thông qua 34 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX

Đánh giá cao chất lượng kỳ họp khi đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, cụ thể là đã xem xét, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018; đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018 - năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho rằng, kết quả kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND, UBND và các cơ quan liên quan của thành phố trong việc quyết tâm, đồng hành thực hiện các chủ trương của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND thành phố và chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Qua thảo luận và chất vấn đã chỉ ra các nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập. Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, đảm bảo tính dân chủ, tất cả hướng tới mục tiêu đáp ứng những kỳ vọng chính đáng của cử tri thành phố.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố và miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; qua đó đã góp phần khắc phục thiếu sót về nhân sự thời gian qua, đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành của HĐND và UBND thành phố trong thời gian đến.  

Đề cập đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung khẳng định đây là khát vọng, nhất quán với quyết tâm chính trị cao nhất của chính quyền và nhân dân thành phố.

Cũng theo Chủ tịch HĐND thành phố, Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đã được thông qua, vì vậy, đề nghị các cấp, ngành phải nhanh chóng vào cuộc với sự năng động, quyết liệt, trách nhiệm; tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời. Cùng với đó, các thành viên UBND thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình sau Kỳ họp bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua, và phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Chia sẻ với những khó khăn mà các thành viên UBND thành phố phải đối diện trong quá trình thanh tra, điều tra hiện nay, song không vì lý do này mà dừng lại, không dám làm, không dám bứt phá vươn lên. “Hơn bao giờ hết, đây chính là thời điểm phải vào cuộc quyết liệt và tâm huyết; cùng đồng hành, cùng chịu trách nhiệm; có phương pháp, cách làm vừa đảm bảo quy định, vừa vận dụng sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thước đo hàng đầu sự cống hiến là hiệu quả công việc. Lời hứa với cử tri là sự thể hiện trách nhiệm, nhưng chưa đủ, trách nhiệm cao nhất đó là thể hiện lời hứa đó bằng hành động, bằng việc làm cụ thể và cuối cùng Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng sự hài lòng, thỏa mãn và niềm tin của cử tri, của nhân dân”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung nhấm mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cũng đề nghị các đại biểu HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phải là những người đại diện xứng đáng của nhân dân, cùng vào cuộc quyết liệt và đồng hành với các thành viên UBND thành phố, xem sự hoàn thành nhiệm vụ của UBND thành phố chính là sự hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“HĐND thành phố kêu gọi bà con cử tri, nhân dân thành phố cùng đoàn kết thống nhất, chia sẻ, ủng hộ và đồng hành, kịp thời thông tin, phản ảnh, theo dõi, gắn bó với đại biểu và giám sát hoạt động của HĐND các cấp nói chung, vai trò của các đại biểu nói riêng để HĐND các cấp và từng đại biểu thực sự là đại diện cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình”, ông Nguyễn Nho Trung nói.

QUỲNH ĐAN