Hướng đến công bằng trong giáo dục – đào tạo
Đăng ngày 10-08-2018 03:48

Chiều 9-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn, về tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết, trong những năm qua, công tác quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan được các cấp, các ngành của thành phố triển khai đồng bộ, dưới nhiều hình thức, tạo chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Thành ủy, các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng sự phát triển phẩm chất, năng lực của người học được đổi mới mạnh mẽ; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành có nhiều chuyển biến về số lượng và chất lượng. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày một nâng lên; nhiều chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo thành phố đưa vào thực hiện, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong phụ huynh, học sinh. Phương pháp dạy - học có nhiều đổi mới đã phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, phát triển năng lực của học sinh; giáo dục kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được thực hiện tốt. Số lượng, chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học, học 2 buổi/ngày đều tăng qua các năm học; sĩ số học sinh/lớp ở các cấp học đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được thành phố chú trọng đầu tư, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy được thực hiện tốt ở các trường học. Công tác xây dựng xã hội học tập, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút các nguồn lực xã hội vào sự phát triển giáo dục và đào tạo thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục – đào tạo thành phố đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như phương pháp dạy – học thụ động một chiều vẫn còn khá phổ biến, tình trạng “bệnh thành tích” xin điểm, chạy điểm vẫn xảy ra; chương trình đào tạo chưa toàn diện; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị không đủ phục vụ cho nhu cầu thực hành của giáo viên, học sinh… Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng, tỷ lệ dân số cơ học của thành phố tăng nhanh trong những năm gần đây đã gây áp lực rất lớn cho ngành giáo dục trong việc mở rộng, xây mới trường lớp phục vụ nhu cầu đưa con em đến lớp của người dân.

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho rằng, Nghị quyết 29 là một nghị quyết rất quan trọng của ngành giáo dục - đào tạo, có tác động đổi mới một cách toàn diện cả về quan điểm và phương pháp dạy – học, đem lại sinh khí mới cho ngành giáo dục; đồng thời khẳng định, thành phố Đà Nẵng luôn xác định giáo dục – đào tạo là một trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu, được quan tâm, tập trung nguồn lực để phát triển. Trong những năm qua, thành phố đầu tư rất mạnh mẽ cho giáo dục, từ quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; thành phố cũng ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển giáo dục. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh, cùng với y tế, giáo dục là lĩnh vực đang được ưu tiên triển khai xây dựng, áp dụng công nghệ với mục tiêu chất lượng giáo dục tại các trường, lớp trong cùng cấp học là như nhau, nhằm giải quyết triệt để tình trạng tiêu cực chạy trường, chạy lớp. “Phải làm sao để mọi học sinh đều được hưởng nền giáo dục công bằng và tốt nhất”, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Qua trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao sự đầu tư, quan tâm của thành phố Đà Nẵng cho công tác giáo dục – đào tạo trong những năm qua. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện tốt Nghị quyết 29 sẽ tạo nên bước chuyển từ giáo dục một chiều sang phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao hiệu quả cho công tác dạy và học. Thay mặt đoàn công tác, Thứ Trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định sẽ tiếp thu những kiến nghị của thành phố Đà Nẵng, tổng hợp báo cáo Trung ương nhằm có những điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng địa phương.

NGÔ HUYỀN