Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: “Kết quả cuối cùng của công tác dân vận chính là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân”
Đăng ngày 10-10-2018 10:32

Ngày 10-10, Ban Thường vụ Thành ủy có buổi làm việc với đoàn công tác số 2 của Ban Dân vận Trung ương về việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018” tại thành phố Đà Nẵng. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn công tác, và ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chủ trì buổi làm việc.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đồng chủ trì buổi làm việc

Công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận của chính quyền, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và chính quyền các cấp. Ngay từ những năm 2009-2010 Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn chủ để “Năm dân vận chính quyền” để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Những năm sau đó, các chủ đề năm của thành phố đều hướng đến việc thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước các cấp và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố trong tình hình mới, cụ thể như: “Năm đền bù, tái định cư và an sinh xã hội” (2011, 2012, 2013), “Năm doanh nghiệp” (2014), “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” (2015, 2016), Thành phố “4 an” (2016, 2017), “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” (2018). Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung các văn bản về công tác dân vận, công tác dân vận chính quyền; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận quan trọng của Đảng về công tác dân vận.

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách hợp lòng dân, xuất phát từ lợi ích thiết thực và đáp ứng nguyện vọng trong nhân dân, nổi bật là các chính sách về giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; chính sách về xây dựng nông thôn mới; chính sách giảm nghèo; về văn hóa, văn minh đô thị; chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, “Thành phố 4 an”; ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tiếp thu góp ý của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân... Qua đó, đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương ngày càng được chú trọng. Lãnh đạo các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương luôn gắn với thực hiện công tác dân vận, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở với nhiều hình thức, như: thông qua báo, đài, hội nghị tập huấn, đăng trên website của các đơn vị, lồng ghép phổ biến trong các đợt sinh hoạt của các chi, tổ hội, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật... góp phần nâng cao nhận thức chấp hành chính sách pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, củng cố lòng tin vào Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thành phố luôn xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một nội dung quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong cả hệ thống chính trị. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã vận dụng khéo léo công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, vận động xây dựng khu dân cư tự quản, tham gia xây dựng và triển khai các nội dung quy ước tổ dân phố, xây dựng tuyến đường “văn minh đô thị”; nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, công tác vệ sinh môi trường; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tích cực hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Đến nay, có trên 130 tác phẩm đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, 60 tác phẩm tham gia dự thi và 10 tác phẩm được chấm chọn, trao giải cấp thành phố nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Dân vận của Đảng và gửi tham dự cấp Trung ương.

Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp ngày càng được chú trọng. Thông qua kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của thành phố, cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Hiện nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã đều được trang bị camera và được kết nối đến lãnh đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý, Sở Nội vụ để theo dõi đánh giá hoạt động công vụ, qua đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hành vi, thái độ chưa đúng mực của công chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp phản ánh, góp ý thông qua kênh báo đài, trang web “gopy.danang.gov.vn” và đường dây nóng 1022, những ý kiến góp ý của người dân được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Đối với những nội dung có liên quan đến thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp xúc với người dân, được chấn chỉnh xử lý kịp thời, nếu có sai phạm phải xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Qua theo dõi, đánh giá, cho thấy kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân luôn đạt mức 96% trở lên.

Nâng cao năng lực bộ máy, lắng nghe người dân nhiều hơn

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho rằng, với sự nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua, kết quả từ các chỉ số đánh giá như chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số cải cách thủ tục hành chính... cùng với sự nhìn nhận, tình cảm của người dân dành cho thành phố chính là minh chứng rõ nét nhất cho thành quả của việc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền tại Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy cho biết, Đà Nẵng đang hết sức tích cực và cơ bản đã đưa ra được quy trình sắp xếp, tinh giản bộ máy theo yêu cầu phát triển của mình, làm tốt việc này, hiệu quả chính quyền sẽ được nâng cao đáng kể.

Trao đổi về vấn đề xử lý các vụ việc khiếu kiện của người dân, một trong những nội dung Trưởng đoàn công tác quan tâm đặt câu hỏi, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết, quá trình phát triển của thành phố Đà Nẵng những năm qua có sự đồng hành, ủng hộ rất lớn của người dân; tuy nhiên bên bạnh đó, vẫn có một bộ phận nhỏ các hộ dân không đồng tình, có động cơ cá nhân dẫn đến khiếu kiện, thậm chí khiếu kiện vượt cấp. Bí thư Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố là luôn lắng nghe, ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của người dân và xử lý các vụ việc đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng có cơ chế ưu đãi thêm có những người khiếu kiện để giải quyết vụ việc, tạo nên tâm lý muốn đi khiếu kiện của người dân.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai nhận định, nhận thức đối với trách nhiệm của chính quyền trong quan hệ với dân và những cơ chế để tổ chức thực hiện tại Đà Nẵng trong năm 2018 tiếp tục có những thay đổi tích cực, không chỉ trong đội ngũ trực tiếp làm công tác tuyên truyền mà nhận thức từ cấp ủy, đảng đoàn, đến người đứng đầu đơn vị được nâng cao, đã quan tâm nhiều hơn đến công tác dân vận chính quyền. Đặc biệt, không chỉ trong nhận thức của cấp ủy hệ thống chính trị, nhận thức trong nhân dân cũng có nhiều chuyển biến, người dân Đà Nẵng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quá trình phát triển của thành phố, tích cực đóng góp ý kiến về các vấn đề của thành phố thông qua Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Theo Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thành phố Đà Nẵng đang lắng nghe người dân nhiều hơn, công khai minh bạch tốt hơn; quan tâm để đảm bảo các quy trình, quy định chặt chẽ hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; đồng thời, quan tâm đến quá trình vận động người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, tổ chức đối thoại các cấp khác nhau để vận động, thuyết phục người dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khảo sát thực tế và nghe Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa giới thiệu về bộ phận tiếp nhận hồ sơ Một cửa tại Trung tâm hành chính thành phố

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến, bà Trương Thị Mai đề nghị Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đến vấn đề nhận thức sâu sắc hơn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác dân vận chính quyền; trong đó, nhận thức của người đứng đầu là rất quan trọng, người đứng đầu phải có trách nhiệm và đạo đức với dân; đồng thời, tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân về phúc lợi, an sinh xã hội và giải quyết bức xúc, khiếu kiện. Bên cạnh đó, cần nâng cao nâng lực giải quyết các vấn đề của người dân của bộ máy công quyền và công tác phối kết hợp giữa các ngành, tạo ra nhiều kênh, nhiều phương thức để người dân tiếp cận với chính quyền nêu ý kiến, nguyện vọng. Theo bà Trương Thị Mai,phải làm sao để cơ chế chính sách cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ phù hợp, theo kịp với mong muốn của người dân, nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với hệ thống công quyền. “Kết quả cuối cùng của công tác dân vận chính là tìm được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

NGÔ HUYỀN