Phiên họp UBND thành phố thường kỳ đầu năm
Đăng ngày 11-01-2019 20:51

Ngày 11-1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì phiên họp của UBND thành phố nhằm thảo luận cho ý kiến và thông qua việc ban hành một số văn bản QPPL quy định về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền: Quy chế đặt đổi tên đường, công trình công cộng; Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng; chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang tin điện tử; đài truyền thanh quận huyện; tiêu chuẩn chức danh thanh tra các cấp; quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất…

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu tập trung thực hiện ngay một số công  việc từ đầu năm. Đó là việc đánh giá lại toàn bộ việc thực hiện các dự án giải tỏa đền bù trên địa bàn, trong đó đăc biệt kiểm tra đánh giá về  kết quả điều hành của UBND các quận huyện; từ đó đưa ra các đăng ký cam kết hoàn thành các dự án trong năm 2019. Hai là rà soát lại tiến độ triển khai các công trình trọng điểm; bao gồm các công trình đã triển khai và các công trình mới có chủ trương đầu tư cũng đều phải có những cam kết về tiến độ và chất lượng. Ba là xem xét, đưa ra các giải pháp nhằm  cải thiện việc giải ngân đúng tiến độ, đúng quy định. Bốn là việc rà soát, báo cáo tình hình, những khó khăn vướng mắc, đề xuất việc tháo gỡ trong việc thực hiện các nội dung tại thông báo 331 của Thành ủy. Cùng với đó là các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nội dung của Quyết định 2852 của Thanh tra Chính phủ. Việc thảo luận, đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND thành phố là rất quan trọng, nhưng cần chốt lại một số vấn đề quan trọng, mấu chốt, thiết thực nhất.

Tại cuộc họp UBND thành phố đã cho ý kiến vào dự thảo một số văn bản QPPL thuộc thẩm quyền do các sở ngành trình.

Sở Văn hóa-Thể thao trình dự thảo quy chế về đặt đổi tên đường gồm 5 chương 15 điều quy định về các nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn đặt tên đường áp dụng theo  Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ  và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Theo đó, căn cứ vị trí, quy mô, cấp độ tuyến đường và công trình công cộng, Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng Tư vấn) nghiên cứu lựa chọn tên gọi phù hợp, tương ứng các tiêu chí lựa chọn danh nhân, nhân vật lịch sử, địa danh và từ có ý nghĩa tiêu biểu về mặt chính trị, văn hóa, xã hội để đặt tên đường.  Danh nhân được chọn đặt tên đường và công trình công cộng phải là người đã từ trần trước thời điểm xét đặt tên đường ít nhất 05 năm (trừ những trường hợp đặc biệt). Tên đặt cho đường và công trình công cộng được lựa chọn từ danh mục Quỹ tên đã được UBND thành phố phê duyệt hoặc do thành viên Hội đồng Tư vấn đề xuất và thông qua. Quy chế này cũng xác định rõ việc  xét đặt tên đối với các tuyến đường đã ổn định về quy hoạch, đã xác định được điểm đầu của đường (hướng từ phía Đông sang phía Tây hoặc từ phía Bắc vào phía Nam), có nhà dân sinh sống và hạ tầng đường bộ đã được thi công cơ bản hoàn thành. Riêng tại huyện Hòa Vang, chỉ được xem xét đặt tên đường đối với các tuyến đường đáp ứng các yêu cầu tại Khoản 4 Điều này và cận kề các tuyến đường liên huyện, quận và quốc lộ.

Các thành viên UBND thành phố biểu quyết thông qua quy chế đặt đổi tên đường và công trình công cộng

UBND thành phố  với đa số thành viên thông qua Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng do Sở Tư pháp trình. Từ trước đến nay, trên địa bàn thành phố chưa có văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp cũng như quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng nên phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý hoạt động công chứng. Các hợp đồng, giao dịch dân sự đã được các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận nhưng không được cập nhật kịp thời lên hệ thống gây rủi ro pháp lý cho các giao dịch dân sự liên quan nhưng không có cơ sở để ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với các tổ chức hành nghề công chứng hoặc xuất hiện tình trạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mà các công chứng viên không thể phát hiện hoặc tình trạng trốn thuế, chậm nộp thuế do cơ sở dữ liệu công chứng chưa được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường.

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố, Sở Tư pháp đã thực hiện xây dựng  và cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng (phần mềm Uchi) tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố. Kể từ ngày 26/3/2018, phần mềm Uchi đã chính thức được triển khai sử dụng đồng bộ tại 19/19 tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời kết nối với các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện, Cục thuế thành phố và Chi cục thuế quận, huyện. Việc ban hành quy chế khai thác, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố là cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo thực hiện các quyền quản lý của nhà nước, quyền, lợi ích của công dân; giảm thiểu các rủi ro trong các giao dịch về tài sản.

Liên quan vấn đề về CSDL đất đai, với tinh thần công khai, minh bạch các thông tin về đất đai, nhà ở và quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành hệ thống CSDL về địa chính, chia sẻ và tạo thuận lợi cho việc quản lý của nhà nước cũng như  việc tra cứu của nhân dân.

Các thành viên UBND thảo luận sôi nổi về dự thảo Quy định  về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Sở Tài nguyên và Môi trường trình tại phiên họp. Đặc biệt với quy định về  thời hạn nộp tiền trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần. Cụ thể, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất vào kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đất đai là một tài sản đặc biệt nên căn cứ các quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đất đai, thời hạn tối đa để người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền sử dụng đất/ thuê đất trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan thuế.   Sau thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (kể cả tiền chậm nộp), sẽ bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và thu tiền đặt cọc nộp ngân sách.  UBND thành phố cũng hết sức lưu ý và yêu cầu quy định chặt chẽ để tránh việc người trúng đấu giá cố tình chây ỳ,  kéo dài việc nộp tiền mà việc xử lý lúng túng như đã từng xảy ra trước đây.

Cũng tại phiên họp, UBND thành phố thông qua quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang tin điện tử; đài truyền thanh quận huyện; tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thanh tra thành phố; Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra sở và cấp quận, huyện; quy định hệ số điều chỉnh giá đất và mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất hàng năm tại khu công nghệ cao…

Riêng dự thảo quy định một số nội dung về mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức đơn vị, sau khi thảo luận, do còn nhiều vấn đề còn vướng mắc, cần hoàn chỉnh thêm nên chưa được thông qua tại phiên họp.

LÊ HOA