Công văn 5642/UBND-KTTC V/v triển khai thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Đăng ngày 12-09-2019 09:20
File đính kèm

Các tin khác