Công văn 5999/UBND-NCPC V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, H khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến GD PL
Đăng ngày 12-09-2019 09:22
File đính kèm

Các tin khác