Thông báo xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng thành phố Đà Nẵng năm 2019
Đăng ngày 16-09-2019 03:56

UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 ban hành Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng (SPTMĐT) (chi tiết kèm theo file đính kèm).

 

 

 

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác