Đà Nẵng: Khuyến khích các dự án tái chế rác
Đăng ngày 01-01-2020 10:13, Lượt xem: 519

Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng vừa tổ chức đánh giá kết quả giai đoạn 2017-2019 và đề xuất kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố năm 2020. 

Theo Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng, trung bình khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn hơn 1.100 tấn/ ngày. Dự báo đến năm 2020-2025 là trên 1.800 tấn/ngày; giai đoạn năm 2025 - 2030, hơn 2.400 tấn/ngày và hơn 3.000 tấn/ngày trong thời gian từ năm 2030 - 2040.

Nhằm giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý, UBND TP đã ban hành kế hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tỷ lệ rác tái chế, tái sử dụng là 12% và đến năm 2025 là 15%.

Ông Đinh Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, hiện công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn mới chỉ dừng lại ở mức thu gom sau đó đem bán cho các cơ sở tái chế ngoài địa bàn. Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu cho UBND TP những công việc cụ thể để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này, trước mắt, có thể khuyến khích các dự án thí điểm tái chế rác tài nguyên thành những sản phẩm có ích cho cộng đồng.

Nguồn: Theo http://www.monre.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác