Phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND thành phố
Đăng ngày 01-10-2020 03:55

Ngày 30-9, dưới sự chủ tọa của Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, UBND thành phố đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 9 thông qua một số chủ trương chính sách quan trọng.  

Tại phiên họp thường kỳ, thay mặt UBND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 04 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao năm 2019 và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 06 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 được UBND thành phố khen thưởng 

Trên cơ sở các khảo sát đánh giá do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng tiến hành, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về việc phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và quận huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2019. Tại phiên họp này, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng đã công bố và phân tích kết quả cùng các chỉ số DDCI năm 2019. Theo đó, các cơ quan ở khối sở ngành đều được xếp loại từ mức độ “Khá” trở lên với các chỉ số thành phần đã được cải thiện nhiều hơn năm trước, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực hơn. Bảo hiểm xã hội và Sở Du lịch được xếp đầu bảng với kết quả đánh giá “Rất tốt”. Đối với khối chính quyền địa phương cũng đã được cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận về chất lượng điều hành đã được cải thiện nhiều, có kết quả đánh giá đều từ khá trở lên, trong đó huyện Hòa Vang được giữ ngôi quán quân với mức đánh giá là “Rất tốt”. Tuy vậy, theo ý kiến của một số thành viên UBND thành phố thì kết quả xếp hạng DDCI này chỉ mới phản ảnh một phần về những nỗ lực của các cơ quan hành chính trong việc nâng cao năng lực phục vụ nhân dân từ góc nhìn của doanh nghiệp. Vì vậy, một mặt các cơ quan cũng cần lư ý kết quả  DDCI  này để tiếp tục có các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh của thành phố nhưng mặt khác, lãnh đạo thành phố cũng xem xét  toàn diện, khách quan hoạt động của các đơn vị để có được đánh giá thực chất hơn, động viên CBCCVC cố gắng, hiệu quả  hơn trong công tác của các đơn vị.     

Trong quá trình rà soát các văn bản , các cơ quan chuyên môn đã xem xét đề xuất bãi bỏ, sửa đổi một số văn bản đã được HĐND, UBND thành phố ban hành trước đây nhưng đến nay đã không còn phù hợp vì đã có quy định khác của cấp trung ương, hoặc vì đã hết hiệu lực. Cụ thể, Sở Nội vụ báo cáo đề xuất xem xét thông qua Quyết định bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng vì có nội dung không phù hợp với quy định hiện hành, thống nhất việc áp dụng quy định pháp luật hiện hành về công tác văn thư theo quy định chung của Chính phủ tại địa phương; Công an thành phố  báo cáo  đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003 của HĐND thành phố về việc thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng  và đề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11/03/2003 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng;  Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị về việc xem xét thông qua dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của  UBND thành phố về ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.  

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện NQ 43-NQ/TW nhận Bằng khen của UBND TP

Sở Nội vụ trình UBND thành phố về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng. Nội dung sửa đổi nhằm rút ngắn thủ tục, quy trình, thẩm quyền thực hiện chính sách về xây dựng danh mục chỉ tiêu phát triển nhân lực chất lượng cao; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với thực tế triển khai; Sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, cách thức và trách nhiệm thực hiện các thủ tục tài chính của các cơ quan, đơn vị có liên quan cho phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, Sở Tài chính. Sở Nội vụ cũng báo cáo những vấn đề cần xin ý kiến như: quy định thời gian cam kết làm việc của học viên đề án; nội dung thỏa thuận về mức bồi hoàn kinh phí đào tạo.

Sở Y tế  trình UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế công lập. Đây là chủ trương chính sách hết sức nhân văn nhằm hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý, có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng và có tham gia bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị lao đa kháng thuốc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Các thành viên UBND TP biểu quyết thông qua các Quyết định 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị và được các thành viên UBND thành phố thông qua dự thảo Quyết định về ban hành Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Nội dung Quyết định này  đưa ra những công cụ để quản lý chất lượng môi trường nước là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải (QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 11-MT:2015/BTNMT,...), nhằm tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ đối với các nguồn có nguy cơ tác động xấu tới môi trường nói chung và môi trường nước các lưu vực sông, vùng nước biển ven bờ nói riêng; nguồn xả nước thải vào hệ thống sông, suối, hồ, ao, ven biển..., không chỉ trong quản lý môi trường mà còn trong quy hoạch sử dụng, bảo vệ môi trường nước và là tiền đề, cơ sở để hướng tới mục tiêu của Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường”.

 LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT