Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đăng ngày 22-10-2020 09:38

Đầu phiên họp sáng ngày 22-10 Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Văn Thương đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất (chiều ngày 21-10) của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII. Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa XXII đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm  Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ

2. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ

3. Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó bí thư Thành uỷ

Các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy:

4. Đồng chí  Hồ Kỳ Minh

5. Đồng chí Lê Minh Trung

6. Đồng chí Ngô Xuân Thắng

7. Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh

8. Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh

9. Đồng chí Vũ Xuân Viên

10. Đồng chí Nguyễn Quốc Hương

11. Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh

12. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang

13. Đồng chí Võ Công Chánh

14. Đồng chí Vũ Quang Hùng

Ủy ban kiểm tra gồm 10 thành viên do đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh làm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa XXII.

Cổng Thông tin diện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT