Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Đăng ngày 28-01-2021 08:39

Chiều 27-1, tại buổi Gặp mặt cộng tác viên tuyên truyền công tác thuế năm 2020, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế thành phố Lưu Đức Sáu khẳng định, sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách trên địa bàn thành phố trong năm 2020.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế thành phố cho biết, năm 2020, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng triển khai công tác thu ngân sách trong điều kiện kinh tế thành phố gặp nhiều khó khăn và giảm sút mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình mưa bão liên tục vào những tháng cuối năm gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Hầu hết các lĩnh vực, ngành kinh tế đều chịu tác động xấu của dịch bệnh, dẫn đến kinh tế thành phố suy giảm trầm trọng, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) giảm 9,77% so với năm 2019. Bên cạnh đó, việc triển khai các giải pháp của Quốc hội, Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh như gia hạn, miễn giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất… đã ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tin, báo, đài của Trung ương và địa phương trong việc truyền tải chính sách pháp luật thuế đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố, cùng sự nỗ lực của toàn ngành thuế thành phố, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt được kết quả khả quan, với tổng thu nội địa 19.440 tỷ đồng, đạt 72,4% dự toán năm và bằng 82,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số thu của khối Cơ quan Cục Thuế là 15.862,4 tỷ đồng, đạt 77,2% dự toán và bằng 88,3% cùng kỳ.

Theo ông Lưu Đức Sáu, xác định công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là một trong những giải pháp quan trọng trong triển khai nhiệm vụ của ngành thuế, năm 2020, Cục Thuế thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Cổng Thông tin Điện tử thành phố, các Đài truyền thanh của quận, huyện, phường xã, đồng thời sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử Cục Thuế... để phổ biến, tuyên truyền những chính sách thuế mới đến người nộp thuế, đặc biệt là các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, công tác khai và nộp thuế điện tử…

Trong năm, Cục Thuế thành phố đã phối hợp đăng 48 tin, bài trên chuyên trang “Tìm hiểu pháp luật thuế” tại Báo Đà Nẵng và Báo Công an Đà Nẵng; hoàn thành 12 chuyên mục “Thuế và Cuộc sống” trên đài Da Nang TV; đăng tải 265 tin, bài, 147 văn bản hướng dẫn chính sách thuế trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế; chủ động gửi 54.672 lượt tin văn bản chính sách thuế đến địa chỉ thư điện tử của các doanh nghiệp và các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đối thoại về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân an tâm phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về thuế. Phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức các lớp phổ biến chính sách thuế đối với hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mặt khác, Cục Thuế thành phố cũng tiếp tục thực hiện tư vấn chính sách thuế qua điện thoại, trực tiếp tại cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản và qua các kênh hỗ trợ khác như: hộp thư điện từ của ngành, Cổng Thông tin điện tử của UBND thành phố. Trong năm 2020, toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 405 văn bản, 141 lượt thư điện tử.

“Có thể nói, những kết quả ngành thuế thành phố đạt được năm qua, trong bối cảnh thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đã kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, cũng như theo dõi phản ảnh đầy đủ các hoạt động của ngành thuế thành phố”, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế thành phố Lưu Đức Sáu khẳng định.

Để phấn đấu hoàn thành vượt 3% dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2021, ông Lưu Đức Sáu cho biết, ngành thuế Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, với các giải pháp: duy trì các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp như tập huấn, đối thoại, giao lưu trực tuyến... nhằm tuyên truyền và triển khai hướng dẫn kịp thời các chính sách mới và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, các Hiệp hội, Hội doanh nhân, doanh nghiệp, Hội đồng mạng lưới khởi nghiệp thành phố, các cơ quan báo, đài tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện chính sách thuế mới, trọng tâm là Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp, hoàn thuế điện tử; đăng ký thuế bằng phương thức điện tử; xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử; việc sử dụng hóa đơn điện tử. Chủ động triển khai cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế theo chương trình hiện đại hoá của ngành, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến mức độ 3-4; đồng thời, tiếp tục triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn nhằm phục vụ tốt công tác quản lý thu thuế.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT