Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị tài sản
Đăng ngày 02-04-2021 04:18

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1664/UBND-STC ngày 25/3/2021 về việc liên quan đến việc xử lý công trình nhà biểu diễn đa năng.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tu vấn xác định chi phí tháo dỡ, giá trị vật tư thu hồi để làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá công trình nhà biếu diễn đa năng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty có nhu cầu tham gia thì gửi Báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn xác định chi phí tháo dỡ, giá trị vật tư thu hồi của nhà biểu diễn đa năng và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 09/4/2021.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3825.945 gặp anh Nguyễn Văn Hải để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT