Xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 19-04-2021 02:16

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 người (Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí).      

2. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 19/5/2021.

- Địa điểm: Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (Tầng 3 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

(Xem chi tiết nội dung, hình thức và mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại file kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT