Hơn 15 ngàn tỷ đồng triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”
Đăng ngày 19-04-2021 10:08

Sáng 19-4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố tổ chức họp báo giới thiệu Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030. Sự kiện được kết nối trực tuyến với các tổ chức, đối tác về tài nguyên và môi trường của thành phố trong thời gian qua như: Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, Cơ quan phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA), Thành phố Yokohama Nhật Bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)...

13/15 điểm nóng về môi trường được giải quyết

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc sở TN&MT thành phố Tô Văn Hùng cho biết: “Năm 2008, thành phố xây dựng dựng Đề án Thành phố môi trường là một quyết sách sáng tạo và quyết tâm cao, hiện thực mong muốn Đà Nẵng trở thành Thành phố xanh - sạch - đẹp trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn”.

Sau 12 năm, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả vững chắc như: cấp nước đô thị đạt 99%, 100% nước thải tại các khu công nghiệp được thu gom, xử lý, thực hiện quan trắc tự động, liên tục; giải quyết cơ bản được 13/15 điểm nóng về môi trường; hơn 83% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 95%; đặc biệt cộng đồng người dân thành phố đã tích cực tham gia các phong trào như: Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp, khu dân cư thân thiện môi trường, phụ nữ sống xanh, 195 câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường.


Những năm qua, người dân thành phố đã tích cực tham gia các phong trào như: Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp, khu dân cư thân thiện môi trường

Với những kết quả nêu trên, Đà Nẵng đã đạt được nhiều giải thưởng: Thành phố bền vững về môi trường (ASEAN), Thành phố carbon thấp (APEC), Thành phố phong cảnh, Thành phố xanh quốc gia. Quan trọng hơn, Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu "Thành phố đáng sống".

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Tại thời điểm xây dựng mục tiêu “Thành phố Môi trường”, chủ đề đó vẫn còn rất mới ở Việt Nam, chưa có hướng dẫn cụ thể nào từ các bộ, ngành, các tiêu chí đặt ra chủ yếu là thông qua quá trình học hỏi, tham khảo ở các đô thị tiên tiến trên thế giới.

Đồng thời, trong thời gian qua, công tác tổ chức, điều hành việc thực hiện Đề án còn thiếu chủ động, chưa chú trọng trong xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội; đặc biệt là nguồn lực dành cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án về môi trường thiếu tính dự báo, chậm nên chưa đáp ứng kịp thời so với thực tiễn phát triển của thành phố. Do đó, một số chỉ tiêu của Đề án đến năm 2020 vẫn chưa hoàn thành (tỉ lệ tái sử dụng chất thải công nghiệp, tỉ lệ cây xanh trên đầu người, chất lượng môi trường nước...), nhiều giải pháp về xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường còn thiếu tính bền vững, nguy cơ phát sinh ô nhiễm là hiện hữu.

Hơn 15 ngàn tỷ đồng xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xử lý những tồn tại, tiếp tục xây dựng hình ảnh “Thành phố môi trường”, thành phố Đà Nẵng xây dựng và ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát tôt chất lượng môi trường; đến năm 2030, thiết lập được hệ thống quản lý môi trường theo nền tảng sinh thái.

Đề án được triển khai trên cơ sở thực hiện đồng bộ 04 nhóm thành phần trọng tâm: Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; Cải thiện môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.


Toàn cảnh họp báo

Về giải pháp, bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0; Chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, huy động các nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại; người hưởng lợi từ các giá trị do công tác xử lý, duy trì bảo vệ môi trường phải trả phí tương xứng; tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường; Phát huy nội lực và hợp tác quốc tế; tăng cường quản lý nhà nước đi đôi với nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của toàn xã hội.

Giám đốc Sở TN&MT thành phố Tô Văn Hùng cho biết: “Cùng với quá trình xây dựng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố hiện nay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như các dự án về môi trường trong Đề án này đã được tích hợp trong công tác quy hoạch, xây dựng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, hoàn thiện năng lực giám sát, xử lý và bảo vệ môi trường, như: cấp, thoát nước, xử lý rác thải, giao thông, hệ thống quan trắc…. Do đó, việc thực hiện Đề án lần này có mục tiêu, tiêu chí hết sức rõ ràng, mang tính hệ thống, tính khả thi cao, đảm bảo huy động tối đa các nguồn lực và lộ trình thực hiện”.

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 được triển khai thực hiện với kinh phí dự kiến hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 5.400 tỷ đồng, nguồn vốn ODA 3.200 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa hơn 6.900 tỷ đồng.

Tại họp báo, thành phố Đà Nẵng công bố chương trình Đại nhạc hội “Thế giới nước” với chủ đề “Nước – Hồi sinh”. Đây là sự kiện nghệ thuật trọng tâm trong chuỗi các sự kiện truyền thông về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Qua đó, thành phố mong muốn truyền tải thông điệp giá trị của nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi trường, từ đó nâng cao giá trị nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước trước tác động tiêu cực ngày một gia tăng của phát triển kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu. Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29-4-2021 tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT