Lịch công tác tuần 21 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 17-05-2021 09:05
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 17/5

S

- 10h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp BCS đảng UBND thành phố

PHGB tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc tại cơ quan

 

- 16h30:  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PLV

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo nội dung xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo vướng mắc liên quan đến việc thực hiện thủ tục triển khai một số dự án của doanh nghiệp, nhà đầu tư

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra thực tế công trình

Theo Ch/trình

Thứ Ba 18/5

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo xử lý vướng mắc của Công dân

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác Đề án Trung tâm tài chính

VPTU

 

PH số 1, tầng 3

S

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh rà soát công tác phòng, chống dịch Covid – 19

- 16h30:  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh trả lời phỏng vấn của DANANGTV về nội dung tổng kết thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự họp Ủy ban Bầu cử

PLV

 

Theo Ch/trình

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Xây dựng và các ngành báo cáo quy trình tiếp nhận ý tưởng lập quy hoạch

PHGB, tầng 3

­ Thứ Tư 19/5

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng

VPTU

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh đối thoại với công dân

- 16h30:  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

P.TCD, tầng 1

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

PH số 2, tầng 2

 

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành báo cáo về sản phẩm phần mềm quản lý đất đai, môi trường

PHGB, tầng 3

Thư Năm 20/5

S

- 8h00:  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nghe Sở KH&ĐT báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng

- 10h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban cầu cử ĐBQH số 2

VPTU

 

 PH số 1, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

- 16h30:  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VPTU

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác về đầu tư công (Tổ 509); nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và tình hình thu hồi vốn tạm ứng quá hạn; tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo chương trình quan trắc chất lượng môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025 và việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án: Khu du lịch Bà Nà Hills

PHGB, tầng 3

 

Thứ Sáu 21/5

S

- 8h00:Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự nghe báo cáo tổng thể rà soát công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo các vướng mắc về đất đai (Tổ 602)

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021

- 16h30:  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

P.TCD, tầng 1

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 và chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại huyện Hòa Vang của đồng chí Bí thư Thành ủy

Theo Ch/trình

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế về môi trường các nhà máy sản xuất dăm gỗ và phương án chuyển nước thải của Trạm xử lý nước thải Sưn Trà tại Âu thuyền Thọ Quang

Theo Ch/trình

 

* Thứ Bảy (22/5)

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

* Chủ nhật (23/5): Chủ tịch và các Phó Chủ tịch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- 8h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Khai mạc bầu cử tại nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 12 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT