Tổ chức các hoạt động Trung thu đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 15-09-2021 08:28

Ngày 15-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 5955/UBND-SLĐTBXH về việc tổ chức tết Trung năm 2021 thu phù hợp với tình hình của thành phố và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em là con của lực lượng tuyến đầu chống dịch, trẻ em tại các cơ sở điều trị, cách ly tập trung do dịch bệnh COVID-19, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em ở các địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kịp thời việc hỗ trợ lao động mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi và trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quy định.

Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan triển khai thực hiện Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em; đồng thời thực các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc trẻ em bị nhiễm, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch COVID-19.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố, các sở, ngành thành phố, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ em; tổ chức tết Trung thu, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19.

UBND các quận, huyện tổ chức các hoạt động tết Trung thu phù hợp với tình hình của địa phương, cộng đồng dân cư và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bố trí kinh phí của địa phương và vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm hỏi, động viên, tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập,... cho trẻ em; quan tâm trẻ em là con của những người đang ở tuyến đấu chống dịch, trẻ em tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung do dịch bệnh COVID-19, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc các gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 để động viên các em bước vào năm học mới.

UBND thành phố cũng đề nghị các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố tổ chức vui tết Trung thu cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại cơ sở đảm bảo an toàn và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tranh thủ vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động tết Trung thu, tặng quà cho các em.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT