Lịch công tác tuần 39 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 20-09-2021 09:01
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 20/9

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn họp trực tuyến với Chính phủ

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang về cơ chế, chính sách phát triển huyện Hòa Vang

- 9h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở KHĐT, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phòng, chống dịch COVID-19

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

 

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

PHGB, tầng 3

 

HT số 1, tầng 2

 

 

- 15h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe báo cáo phương án đón giáo viên và học sinh trở về Đà Nẵng để phục vụ công tác tổ chức dạy và học năm học 2021-2022

PHGB, tầng 3

 

 

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với BQL KCNC và các KCN và các Công ty khai thác hạ tầng KCN về chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

PH số 1, tầng 3

Thứ Ba 21/9

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tiến độ các công trình do BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và BQL dự án ĐTXD các công trình công nghiệp và dân dụng điều hành

PHGB, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hòa Vang về cơ chế, chính sách phát triển huyện Hòa Vang

TTHC huyện Hòa Vang

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc với Sở Du lịch

PH số 1, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe báo cáo Đề án tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hàng năm gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa lễ hội về đêm của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026

PH số 1, tầng 2

C

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo nội dung xác minh khiếu nại của công dân

PHGB, tầng 3

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự họp Ban soạn thảo Đề án “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo”

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp rà soát công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại với các hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI về tháo gỡ các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

VPTU

 

 

 

PH số 1, tầng 3

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Đề án đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc với Sở Công Thương

 

- 16h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo phương án khôi phục chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường

PH số 2, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

­ Thứ Tư 22/9

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

 

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thành phố thường kỳ

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

 

 

Thư Năm 23/9

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo đề tài Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây xói lở bờ biển và giải pháp bảo vệ

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00 Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe Sở KHĐT và Sở Tài chính báo cáo các nội dung: (1) tình hình thực hiện các chỉ tiêu KH-XH 09 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; (2) Dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030; (3) tình hình triển khai thực hiện chủ đề năm 2021; (4) kết quả rà soát nhà, đất công

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị đối thoại với các hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI về tháo gỡ các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

PH số 1, tầng 3

 

 

 

 

Theo Ch/trình

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo tình hình triển khai dự án: Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn

PH số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

Thứ Sáu 24/917/9

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị đối thoại với các hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI về tháo gỡ các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (cả ngày)

HT số 3, tầng 2

 

 

 

 

C

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

 

* Thứ Bảy (25/9):

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra, rà soát và họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19.

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất tại PH số 1, tầng 3.

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn họp Hội đồng GPMB quận Liên Chiểu tại TTHC quận Liên Chiểu.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT